Inici vell

PER UNA BANYOLES PLURAL I INTEGRADORA
CONVIVÈNCIA PER A CONSTRUIR COMUNITAT
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES 

 
OBJECTIUS
 
MUNICIPALISME

Fomentar un municipalisme actiu que va emergir ara fa quaranta anys com a eix fonamental de la democràcia local a Calalunya. Al servei de les necessitats de la població amb la vocació de treballar en el benestar i el desenvolupament local.

 
ACCIÓ SOCIAL

Creiem que és necessari fomentar processos integradors dels diferents actors socials al servei d’un projecte de ciutat. Una  ciutat com a lloc de trobada en la diversitat d’opcions polítiques i respecte a la vida en comú.

 
IGUALTAT

La ciutat com un espai per exercir un catalanisme integrador, capaç d’entendre d’on venim, però també d’acceptar els canvis i incorporar a les noves generacions i a la població nouvinguda.

 
DIÀLEG

La democràcia reclama un ajuntament com a casa de tothom, sigui quina sigui la seva condició o opció, a on es respectin les regles de joc que ens permeten la convivència entre diferents i a on les institucions i els espais públics siguin la representació de tota la ciutadania.

 
MODEL DE CIUTAT

Un projecte de ciutat capaç de dinamitzar processos de progrés i benestar per resoldre problemes i aglutinar capacitats envers un futur per a les noves generacions.

Català
Español Català